دوره آنلاین سخنرانی و اعتماد به نفس نوجوانان

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

جلسات دوره

 • جلسه اول
  55:00
 • جلسه دوم
  55:24
 • جلسه دوم(بخش اول)
  45:00
 • جلسه دوم(بخش دوم)
  54:44
 • جلسه سوم(بخش اول)
  50:00
 • جلسه سوم(بخش دوم)
  52:26
 • جلسه چهارم(بخش اول)
  25:19
 • جلسه چهارم(بخش دوم)
  01:17:29
 • جلسه پنجم(بخش اول)
  50:00
 • جلسه پنجم(بخش دوم)
  58:13
 • جلسه ششم(بخش اول)
  50:00
 • جلسه ششم(بخش دوم)
  50:48

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است