شخصیت شناسی 2

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

جلسات دوره

 • آرتیمس ویس
  02:16:01
 • آرتیمس اسلاید
  00:00
 • دیونوسوس ویس
  47:15
 • دیونوسوس اسلاید
  00:00
 • هادس ویس
  39:54
 • هادس اسلاید
  00:00
 • هرمس ویس 1
  55:41
 • هرمس ویس 2
  02:48
 • هرمس ویس 3
  34:52
 • هرمس اسلاید
  00:00
 • هرا ویس
  01:46:43
 • هرا اسلاید
  00:00
 • هستیا ویس
  31:10
 • هستیا اسلاید
  00:00
 • پرسفون ویس
  01:26:44
 • پرسفون اسلاید
  00:00
 • پوزیدون ویس
  01:05:48
 • پوزیدون 1
  00:60
 • پوزیدون 2
  03:50
 • پوزیدون 3
  02:49
 • پوزیدون اسلاید
  00:00
 • زئوس ویس
  01:42:37
 • زئوس اسلاید
  00:00
 • خود تحلیلی آرتمیس 1
  14:06
 • خود تحلیلی آرتمیس 2
  18:01
 • خود تحلیلی هرا 1
  36:34
 • خود تحلیلی هرا 2
  06:59
 • خود تحلیلی هرمس
  54:54
 • خود تحلیلی پرسفون
  01:07:52
 • خود تحلیلی زئوس
  43:22
 • پرسش و پاسخ 1
  16:24
 • پرسش و پاسخ 2
  47:12

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است