دوره بی انگیزگی تا انگیزه

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

جلسات دوره

 • جلسه اول
  19:08
 • جلسه دوم
  16:36
 • جلسه سوم
  16:50
 • جلسه چهار
  20:06

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است