محصول دفاع دانشجویی

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

جلسات دوره

 • جلسه صفرم
  04:13
 • جلسه اول
  11:20
 • جلسه دوم
  10:02
 • جلسه سوم
  18:57
 • جلسه چهارم
  07:12
 • جلسه پنجم
  24:28
 • جلسه ششم
  20:19
 • جلسه هفتم
  06:35
 • جلسه هشتم
  08:18
 • جلسه نهم
  08:54
 • جلسه دهم
  09:34

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است