سخنرانی پلاس

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

ویدئو ها

 • خوش آمدگویی
  02:33
 • جلسه صفرم(بخش اول)
  29:52
 • جلسه صفرم(بخش دوم)
  29:45
 • جلسه صفرم(بخش سوم)
  32:10
 • جلسه اول(بخش اول)
  41:18
 • جلسه اول(بخش دوم)
  41:47
 • جلسه اول(بخش سوم)
  43:56
 • جلسه اول(بخش چهارم)
  50:24
 • جلسه دوم(بخش اول)
  47:08
 • جلسه دوم(بخش دوم)
  47:05
 • جلسه دوم(بخش سوم)
  28:54
 • جلسه دوم(بخش چهارم)
  25:48
 • جلسه سوم(بخش اول)
  47:12
 • جلسه سوم(بخش دوم)
  42:27
 • جلسه سوم(بخش سوم)
  38:26
 • جلسه سوم(بخش چهارم)
  38:23
 • جلسه چهارم(بخش اول)
  43:02
 • جلسه چهارم(بخش دوم)
  39:12
 • جلسه چهارم(بخش سوم)
  28:42
 • جلسه چهارم(بخش چهارم)
  28:07
 • جلسه پنجم(بخش اول)
  29:44
 • جلسه پنجم(بخش دوم)
  26:58
 • جلسه پنجم(بخش سوم)
  27:42
 • جلسه پنجم(بخش چهارم)
  31:21
 • جلسه پنجم(بخش پنجم)
  29:17
 • جلسه ششم(بخش اول)
  51:15
 • جلسه ششم(بخش دوم)
  49:07
 • جلسه ششم(بخش سوم)
  01:02:44
 • جلسه هفتم(بخش اول)
  01:24:44
 • جلسه هفتم(بخش دوم)
  01:08:05
 • جلسه هشتم(بخش اول)
  01:39:02
 • جلسه هشتم(بخش دوم)
  01:52:34

تمرین ها

هدایا

اسلاید ها

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است