دوره درونگرایی و برونگرایی

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

جلسات دوره

  • جلسه اول
    20:40
  • جلسه دوم
    24:24
  • جلسه سوم
    00:00

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است