دوره فن بیان و تولید محتوا

دسته بندی نشده
لیست علاقه‌مندی‌ها اشتراک گذاری
اشتراک گذاری محصول
لینک صفحه
در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محتوای دوره

ویدئو ها

 • جلسه اول(بخش اول)
  36:59
 • جلسه اول(بخش دوم)
  36:27
 • جلسه اول(بخش سوم)
  46:16
 • جلسه اول(بخش چهارم)
  40:43
 • جلسه دوم(بخش اول)
  42:46
 • جلسه دوم(بخش دوم)
  30:46
 • جلسه دوم(بخش سوم)
  34:47
 • جلسه دوم(بخش چهارم)
  24:58
 • جلسه دوم(بخش پنجم)
  30:42
 • جلسه سوم(بخش اول)
  39:59
 • جلسه سوم(بخش دوم)
  35:01
 • جلسه سوم(بخش سوم)
  46:33
 • جلسه سوم(بخش چهارم)
  44:39
 • جلسه چهارم(بخش اول)
  38:18
 • جلسه چهارم(بخش دوم)
  36:59
 • جلسه چهارم(بخش سوم)
  37:28
 • جلسه چهارم(بخش چهارم)
  34:54
 • جلسه چهارم(بخش پنجم)
  34:43

هدایا

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است