100% -

آموزش مذاکره در کسب و کار

1,612
79000 – رایگان
100% -

چطور جذاب باشیم

1,181
290000 – رایگان
17% -

شخصیت شناسی 1

57
650,000 تومان 540,000 تومان
9% -

شخصیت شناسی 2

29
750,000 تومان 680,000 تومان
100% -

عزت نفس

1,319
89000 – رایگان
100% -

کاربرد فن بیان در روزمره

1,791
69000 – رایگان