محصولات

جامع فن بیان

15,000,000 تومان

دوره ارتباطات 360

60,000,000 تومان

شخصیت کاریزماتیک

5,000,000 تومان

هوش هیجانی

۱,۴۰۰
2,100,000 تومان

دوره جامع شخصیت شناسی

۳,۵۷۰
9,000,000 تومان

دوره نوجوان حرفه ای

۲,۰۰۰
1,870,000 تومان

سخنرانی پلاس

۱۰,۰۰۰
15,000,000 تومان

دختران ثروت ساز

۱۰,۰۰۰
980,000 تومان

دوره فن بیان و تولید محتوا

۱,۳۲۰
12,000,000 تومان

پکیج معجزه کلام

۱۱۲
260,000 تومان

محصول دفاع دانشجویی

۱۶
127,000 تومان