دوره ی بازاریابی و فروش

رایگان
۱,۱۱۲فروش
رایگان
دوره ی بازاریابی و فروش

جلسه اول( مارکتینگ) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم(مارکتینگ) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.