دوره های آنلاین

شخصیت کاریزماتیک

2,900,000 تومان

هوش هیجانی

۱,۴۰۰
2,100,000 تومان

دوره جامع شخصیت شناسی

۳,۵۷۰
2,100,000 تومان

دوره نوجوان حرفه ای

۲,۰۰۰
1,870,000 تومان

سخنرانی پلاس

۱۰,۰۰۰
4,900,000 تومان

دختران ثروت ساز

۱۰,۰۰۰
980,000 تومان

دوره فن بیان و تولید محتوا

۱,۳۲۰
3,960,000 تومان