آداب گفتگو موضوعی مهم در برخورد با اطرافیان مان است که می تواند باعث بهبود روابط و یا صدمه به آنها شود. به همین دلیل بهتر است با یادگیری نحوه صحیح گفتگو، باعث بهترشدن روابط مان شویم. یکی از مهم ترین افراد زندگی هر فردی، همسر است و به دلیل آنکه بیشترین زمان هر کسی با همسرش سپری می شود؛ می توان نحوه ارتباط با همسر را یکی از مهم ترین روابط یاد کرد. طبیعتاً هیچگاه نباید با همسرتان به گونه ای که با دوستانتان رفتار می کنید؛ برخورد نمایید. یکی از موارد مهم در یادگیری آداب گفتگو، زمان مطرح کردن هر موضوعی با فرد مقابل است که این امر در ارتباط با همسر اهمیت بیشتری پیدا می کند. از همین رو ما در این مقاله به موضوع بهترین زمان صحبت با همسر می پردازیم.

آداب گفتگو با همسر

برای گفتگویی مناسب با همسرتان بهتر است موارد و نکاتی را رعایت کنید تا منجر به استحکام رابطه و بهبود آن شود. مواردی همچون:
• خوب گوش دادن
• رفع موارد مبهم گفتگو
• کوتاه سخن گفتن
• خوب گوش دادن
• نشان دادن واکنش صحیح
• زبان بدن

بهترین زمان صحبت با همسر

خوب گوش دادن

اولین موضوعی که در ارتباط با همسر بسیار مهم و تاثیرگذار است؛ گوش دادن است. قطعا شما هم با افرادی مواجه شده اید که هنگام صحبت کردن با آنها یا به میان کلام شما آمده و اجازه نمی دهند حرف شما به پابان برسد؛ یا از نوع پاسخشان متوجه می شوید که دقتی روی سخنان شما نداشتند. اینگونه افراد در زندگی زناشویی نیز با مشکل مواجه می شوند. زیرا اصل اولیه و مهم، نحوه گوش دادن است. زمانی که شما به حرف های همسرتان گوش می دهید به او این پیام را می رسانید که برایتان فردی مهم و با اهمیت است و میزان صمیمت شما را با همسرتان نیز افزایش می دهد. اما برای افزایش مهارت خوب گوش دادن بهتر است ذهن خوانی نکنید. به این معنا که در ذهن خود سناریو نچینید و برداشت نادرستی از حرفای همسرتان نداشته باشید. به طور کامل به سخنان او گوش فرا دهید.

رفع موارد مبهم گفتگو

گاهی ممکن است هنگام گفتگو، متوجه برخی از سخنان همسرتان نشوید. در این مواقع از او بخواهید واضح تر و روشن تر صحبت کند. اینگونه علاوه بر اینکه ابهام ایجاد شده رفع می شود؛ باعث ایجاد حس خوشایندی مبنی بر اینکه به او توجه می کنید نیز می گردد.

کوتاه سخن گفتن

از مواردی که هنگام صحبت با همسرتان باید رعایت کنید؛ کوتاه سخن گفتن است. اگر دچار پرگویی شوید همسرتان خسته شده و به حرف هایتان توجه نمی کند.

نشان دادن واکنش صحیح

برای انتقال حس خوشایند به همسرتان بعد اتمام صحبت هایش، عکس العمل و واکنشی درست از خود نشان دهید. به عنوان مثال با خلاصه کردن حرف های مطرح شده می توانید میزان توجه خود را به او نشان دهید.

زبان بدن

موضوعی که در هر گفتگویی اهمیت بالایی دارد؛ زبان بدن شما است. اگر زبان بدن نامناسبی داشته باشید؛ می توانید به بهترین روابط نیز آسیب بزرگی را وارد کنید. این موضوع در ارتباط با همسر، اهمیت بیشتری پیدا می کند. پس بهتر است دوره ها و سمینارهایی که اقدام به آموزش زبان بدن می کنند را تهیه نمایید تا بتوانید ارتباط مناسبی را با افراد داشته باشید.

بهترین زمان صحبت با همسر
نکات مهم در گفتگو با همسر

رفتارهایی وجود دارد که به طور کلی نباید انجام داد اما با توجه به اینکه ما با همسرمان زمان زیادی را سپری می کنیم؛ انجام رفتارهای نامناسب می تواند به رابطه ما آسیب زیادی وارد کند.
یکی از این رفتارها صحبت با کنایه است. هیچگاه در ارتباط با همسرتان با زبان کنایه صحبت نکنید و خواسته خود را به صورت مستقیم بیان نمایید. از دیگر رفتارهای ناپسند در روابط، مقایسه کردن است. همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید. بهترین زمان صحبت با همسر را انتخاب کرده و در موقعیتی مناسب خواسته های خود را بیان نمایید.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم نکاتی درباره آداب گفتگو با همسر را بیان کنیم تا با رعایت موارد گفته شده در بهترین زمان صحبت با همسر بتوانید روابط را قوت بخشید. برای آموزش آداب گفتگو و تقویت روابط، می توانید به کمک دوره ها و آموزش هایی که در این زمینه وجود دارد نحوه بیان و قدرت گفتگو خود را افزایش دهید.